Material didàctic
basat en l'Informe sobre
el desenvolupament
humà 2007-2008

La lluita contra el canvi climàtic:
la solidaritat humana
en un món dividit

PER A SEGON
CICLE D'ESO
I BATXILLERAT

Alumnes Alumnes

Professorat Professorat