Política sobre la propietat intel·lectual

Els continguts d'aquest lloc web, incloent-hi textos, imatges, documents de qualsevol format, etc. són propietat del Centre UNESCO de Catalunya o bé de terceres parts, les quals han autoritzat la seva difusió al Centre UNESCO de Catalunya.

El Centre UNESCO de Catalunya no es fa responsable de la informació o continguts que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin depenents del Centre UNESCO de Catalunya.

Política sobre la gestió de dades de caràcter personal

En aquest lloc web, hi ha serveis que requereixen la introducció de dades de caràcter personal als usuaris.

El Centre UNESCO de Catalunya garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures tècniques i organitzatives que garanteixen la seguretat d'aquestes dades. Així mateix garanteix que aquestes dades són utilitzades únicament i exclusiva per a l'exercici de les funcions pròpies del Centre UNESCO de Catalunya.

Exercici de drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei 15/99, LOPD

Per l'exercici d'aquests drets, les persones interessades poden adreçar-se a:
Centre UNESCO de Catalunya
c/ Nàpols, 346 1r
E-08025 Barcelona

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)