Relacions institucionals

UNESCO

L'any 1993, la UNESCO va reconèixer oficialment els bons serveis prestats per Unescocat des de la seva creació i la va admetre a la categoria de "Fundacions amb relacions oficials amb la UNESCO". Aquest estatut es va renovar per acord del 159 Consell Executiu de la UNESCO del 17 d'abril del 2008 per un període de sis anys addicionals.

Mantenir relacions oficials amb la UNESCO permet a Unescocat opinar i fer propostes sobre els programes i pressupostos de la UNESCO i sobre l'estratègia de l'organització a mig termini. També li permet col·laborar en l'execució dels programes en curs, participar en les conferències intergovernamenals i tenir delegació pròpia a la Conferència General de l'organització.

A més d'aquestes relacions oficials, el Centre UNESCO de Catalunya és membre del Col·legi de Centres UNESCO Internacionalment Reconeguts, que també integren els centres UNESCO del País Basc, de Flandes, de Florència, dels Països Baixos, de Troyes, d'Andalusia, de Montevideo, de Torí i de Tessalònica.

 

 

Nacions Unides

El Centre UNESCO de Catalunya està associat al Departament d'Informació Pública de les Nacions Unides des de l'any 1984. Des de l'any 2002, també forma part de les ONG amb estatut consultiu prop del Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides (ECOSOC). La mateixa ONU va requalificar aquest estatut ascendint Unescocat a la categoria d'estatut "consultiu especial", l'any 2007. Aquesta condició permet al Centre UNESCO intervenir oralment per dret propi a totes les comissions funcionals d'aquest organisme, com ara la Comissió de Desenvolupament de la Dona, la de Desenvolupament Sostenible, la de Desenvolupament Social o el Consell de Drets Humans.