nou lema: construim ponts, trenquem camins

1984

Creació del Centre UNESCO de Catalunya, el dia 12 de desembre del 1984, impulsat per Fèlix Martí que en va ser el primer director.

 

1986

Visita oficial al Centre UNESCO de Catalunya del director general de la UNESCO, Amadou-Mahtar M’Bow.

 

1988

Visita oficial al Centre UNESCO de Catalunya del director general de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza.

 

1993

Establiment de relacions oficials amb la UNESCO. A partir d’aquesta data el Centre envia una delegació a totes les conferències generals de la UNESCO.

 

1994

El Centre esdevé una entitat associada al Departament d’Informació Pública de els Nacions Unides.

 

1996

Enric Masllorens és nomenat president de l’entitat, en substitució de Joan Albaigés, primer president del Centre UNESCO de Catalunya.

 

1999

Fundació, amb el suport del Centre UNESCO de Catalunya, de l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós.

 

2001

Creació, per part del Centre UNESCO de Catalunya, de l’Institut Linguapax, amb seu a Barcelona, per tal de donar continuïtat al projecte Linguapax, de la UNESCO, creat a Kiev l’any 1987.

 

Visita oficial al Centre UNESCO de Catalunya del director general de la UNESCO, Koitchiro Matsuura, i recepció oficial al Parlament de Catalunya.

 

2002

El Centre UNESCO de Catalunya obté estatut consultiu amb el Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides (ECOSOC).

 

Constitució del Col·legi de Centre UNESCO internacionalment reconeguts, del qual forma part el Centre UNESCO de Catalunya.

 

2004

En el marc del Fòrum Universal de les Cultures, organització del Diàleg sobre Diversitat Lingüística, Sostenibilitat i Pau, i coordinació de l’oficina tècnica local del IV Parlament de les Religions del Món.

 

2009

Actuacions commemoratives del 25è aniversari del Centre: congrés internacional “Cohesió i pau a través del diàleg”, publicació de 25 articles al diari Avui i acte institucional al Parlament de Catalunya.