Programa Talia 2012 - Formulari d'inscripció als cursos

IMPORTANT!

Abans d'omplir el formulari és recomana llegir les condicions d'inscripció i aplicació de descomptes

És obligatori emplenar els camps marcats amb un asterisc (*).

Curs seleccionat *
Dades personals
Nom *
Primer cognom *
Segon cognom *
Data de naixement *
Format: dd/mm/aaaa
DNI/NIF *
Escriu-lo sense punts ni guions. Exemple: 12345678Z.
Sexe *
Telèfon de contacte *
Adreça postal *
Població *
Província *
Codi postal *
Correu electrònic *
Dades de formació i activitat professional
Nivell màxim d'estudis realitzats *
Professional en actiu *

En cas que la resposta sigui afirmativa, ompliu si us plau els dos camps següents

Nom de l'empresa o entitat en la qual treballeu actualment
Feina que hi desenvolupeu
Adjuntar currículum vitae *
La mida màxima permesa és de 100 MB
Informació per l'aplicació de descomptes
Tinc accés a descompte *
Tinc entre 20 i 35 anys i estic en situació d'atur *
Adjuntar document acreditatiu

En cas afirmatiu, adjunteu si us plau el document acreditatiu de la vostra situació laboral.

La mida màxima permesa és de 100 MB
Tinc més de 35 i estic en situació d'atur *
Adjuntar document

En cas afirmatiu, cal adjuntar el document oficial acreditatiu de la situació laboral actual

La mida màxima permesa és de 100 MB
Sóc estudiant de la UAB *
Adjuntar document

En cas afirmatiu, cal adjuntar la còpia  de la matrícula del curs 2011-2012

La mida màxima permesa és de 100 MB
Sóc professor/a o PAS de la UAB *

En cas afirmatiu, cal adjuntar la còpia de la certificació del negociat corresponent.

Adjuntar document
La mida màxima permesa és de 100 MB
Sóc membre d'un equip de treball de l'ICE de la UAB *

En cas afirmatiu, cal indicar el nom de l'equip de treball.

Nom del meu grup de treball de l'ICE
Estic vinculat/da a una de les entitats afins al Centre UNESCO de Catalunya *

En cas afirmatiu precisar quina de les entitats següents (només una)

Llistat d'entitats afins
Estic vinculat/da a una de les entitats següents *

En cas afirmatiu, precisar quina entitat (només una)

Llistat d'entitats
Dades de l'entitat a la qual s'està vinculat

Preciseu el nom l'entitat (si és una entitat associada a una federació), el tipus de vinculació (treballador, membre associat, col·legiat, voluntari, etc.), el nom d'una persona de referència i un telèfon o adreça de correu electrònic de contacte

Motivació personal *

Raons per realitzar aquest curs

Com espereu que aquest curs us ajudi a aconseguir els vostres objectius?
Vull rebre informació similar
Escriu els caràcters de la imatge. *