Inscripció al curs Talia "Diversitat cultural i drets humans..."

És obligatori emplenar els camps marcats amb un asterisc (*).

Dades personals
Nom *
Primer cognom *
Segon cognom *
Data de naixement *
Format: dd/mm/aaaa
DNI/NIF *
Escriu-lo sense punts ni guions. Exemple: 12345678Z.
Sexe *
Telèfon de contacte *
Adreça postal *
Població *
Província *
Codi postal *
Correu electrònic *
Voleu rebre una factura en concepte d'inscripció al curs? *
Dades de formació i activitat professional
Nivell màxim d'estudis realitzats *
Altres estudis no oficials
Experiència laboral *
Professional en actiu *

En cas que la resposta sigui afirmativa, ompliu si us plau els dos camps següents

Nom de l'empresa o entitat en la qual treballeu actualment
Feina que hi desenvolupeu
Adjuntar currículum vitae *
La mida màxima permesa és de 100 MB
Informació per l'aplicació de descomptes
Teniu entre 18 i 35 anys i esteu en situació d'atur? *
Adjuntar document acreditatiu

Si esteu actualment en situació d'atur, adjunteu si us plau el document acreditatiu de la vostra situació laboral.

La mida màxima permesa és de 100 MB
Sou membre d'una entitat que forma part de la xarxa civil UNESCO? *

Si la resposta és afirmativa, ompliu si us plau el camp següent

Entitat amb la qual esteu vinculat

Indiqueu el nom de l'entitat així com una persona i un número de telèfon de contacte

Sou membre d'una entitat usuària de l'Espai d'Associacions d'Unescocat? *

Si la resposta és afirmativa, ompliu si us plau el camp següent

Entitat amb la qual esteu vinculat

Indiqueu el nom de l'entitat així com una persona i un número de telèfon de contacte

Sou membre d'una de les federacions següents o d'una entitat membre d'aquestes federacions? *

En cas de resposta afirmativa ompliu si us plau el camp següent

Federació amb la qual esteu vinculat

Indiqueu el nom de la federació i/o de l'entitat que n'és membre, així com el nom d'una persona i un telèfon de contacte

Motivació personal *

Raons per realitzar aquest curs

Com espereu que aquest curs us ajudi a aconseguir els vostres objectius?
Com heu conegut el curs? *
Escriu els caràcters de la imatge. *