Empresa i diversitat cultural: qüestionari d'avaluació

És obligatori emplenar els camps marcats amb un asterisc (*).

1.CONTINGUTS

Valori els aspectes següents del congrés avaluant-los en una escala de l'1 (desfavorable) al 5 (molt favorable).

 

  • Sessió 1: Experiències (inter)nacionals en gestió de la diversitat cultural a les administracions
  • Sessió 2: Presentació de bones pràctiques al sector empresarial
  • Sessió 3: La diversitat cultural a les empreses: orientació i recursos
1.1. Interès dels eixos temàtics
Sessió 1
Sessió 2
Sessió 3
1.2. Interès de les intervencions
Sessió 1
Sessió 2
Sessió 3
1.3. Considera que les intervencions han reflectit varietat de punts de vista?
Sessió 1
Sessió 2
Sessió 3
1.4. Adequació dels panelistes
Sessió 1
Sessió 2
Sessió 3
1.5. Adequació dels continguts amb el títol del congrés *
1.6. Documentació lliurada durant el congrés *
2. FORMAT

Valori els aspectes següents del congrés avaluant-los en una escala de l'1 (desfavorable) al 5 (molt favorable).

 

  • Sessió 1: Experiències (inter)nacionals en gestió de la diversitat cultural a les administracions
  • Sessió 2: Presentació de bones pràctiques al sector empresarial
  • Sessió 3: La diversitat cultural a les empreses: orientació i recursos
2.1. Forma de la taula de debat (disposició de la sala) *
2.2. Moderació i agilitat del panel
Sessió 1
Sessió 2
Sessió 3
2.3. Nombre de panelistes
Sessió 1
Sessió 2
Sessió 3
2.4. Durada dels panels de debat *
2.5. Durada del congrés *
3. ORGANITZACIÓ I LOGÍSTICA

Valori els aspectes següents del congrés, avaluant-los en una escala de l'1 (desfavorable) al 5 (molt favorable).

3.1. Atenció i tractament rebuts per part de l'organització *
3.2. Considera adequada la seu del congrés? *
3.3. Considera satisfactoris els refrigeris servits durant l'esdeveniment? *
3.4. Desenvolupament general del congrés *
4. OBSERVACIONS
Moltes gràcies per la seva col·laboració!