Participa al debat!

Educació Post-2015, el nou projecte del Centre UNESCO de Catalunya i la Fundació Jaume Bofill

 

«Educació Post2015. Equitat i qualitat per a tothom» és un projecte liderat pel Centre UNESCO de Catalunya i la Fundació Jaume Bofill i orientat a contribuir al debat sobre els objectius per a l’educació mundial post 2015, que es presentarà enguany a la UNESCO i a la comunitat internacional.

«Educació Post-2015» constitueix un pas més en el camí que es va encetar l’any 1990 a Jomtien, Tailàndia, amb el llançament de la campanya «Educació per tothom» (Education For All, EFA) sota el lideratge de la UNESCO i que posteriorment va agafar una nova embranzida l’any 2002 amb la campanya pels Objectius de Desenvolupament del Mil•lenni (Millenium Development Goals, MDG) impulsada per l’ONU.

Per dur a terme aquest propòsit, «Educació Post-2015» realitzarà una àmplia convocatòria a tots els actors educatius de Catalunya a que presentin les seves reflexions i propostes a través de diferents mitjans i formats.

Participa al debat a: www.edupost2015.cat