Educació Post-2015, el nou projecte del Centre UNESCO de Catalunya i la Fundació Jaume Bofill

Més informació aquí